2. november 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Kriserne i Tyrkiet og Argentina breder sig ikke

De seneste måneder har Argentina og Tyrkiet været præget af både økonomisk og politisk uro. Det virker dog usandsynligt, at krisen vil sprede sig til resten af emerging markets. Selvom globaliseringen har knyttet de enkelte økonomier og finansmarkeder tættere sammen, har Tyrkiet og Argentina næppe en position, hvor de kan sætte gang i en dominoeffekt.

Faktisk er det mere reglen end undtagelsen, at der er krise i et eller flere af landene i emerging markets. Går vi blot et par år tilbage, har Venezuela, Saudi-Arabien, Iran, Ukraine, Grækenland og Nigeria alle været ramt af recession og krisestemning. Smittefaren til de øvrige lande afhænger dog ikke af antallet, men snarere af økonomiens størrelse i de kriseramte lande. Med det in mente var der i 2015-16 dyb krise i Rusland og Brasilien, og selvom disse lande er blandt de største økonomier i emerging markets, udeblev dominoeffekten.

Vender vi blikket mod udviklingen på de finansielle markeder, har emerging markets i år været ramt af store valutakursfald. Så man skal ikke negligere den nuværende situation. Flere lande har store lån, ikke bare i deres egen valuta, men også i amerikanske dollars. Det gør dem sårbare over for valutakursfald. Situationen er blevet sammenlignet med Asienkrisen i slutningen af 90’erne, hvor store dollarlån tvang hele Sydøstasien i knæ. Sammenligningen er dog ikke helt retvisende, for mange emerging markets-lande står i dag langt stærkere med betydelige valutareserver og betalingsbalanceoverskud.

De store valutakursfald skyldes stigende renter i USA. Renten på en 10-årig amerikansk statsobligation er steget til over 3 pct. og er efterhånden blevet en attraktiv investering for både amerikanske og internationale investorer. Så hvor kapitalen i en årrække er søgt væk fra USA, søger kapitalen nu igen mod USA. Det påvirker finansmarkederne, ikke bare i emerging markets, men over hele verden.

Det er bestemt ikke noget nyt, at især emerging markets bliver påvirket af de internationale kapitalstrømme, sådan har det været i mange år. Som investor skal man da også holde sig for øje, at emerging markets historisk har budt på større kursudsving end de mere udviklede markeder i USA og Europa. Det bliver der formentlig ikke ændret på lige med det samme. Derfor bør man generelt kun lade emerging markets udgøre en mindre del af ens samlede portefølje.

I år er aktiemarkederne i emerging markets faldet 11 pct. målt i kroner, og sammen med svage økonomiske nøgletal har det gjort investorerne nervøse. Her gælder det som altid om at tænke langsigtet. Husk på, at sidste år steg de selvsamme markeder med knap 20 pct. målt i kroner. Bølgerne går højt, når det gælder emerging markets.