18. maj 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Faldende valutakurser skaber uro i emerging markets

De seneste tre måneder er valutaerne i emerging markets (EM) samlet set faldet med omkring 6 % over for dollaren. Værst er det gået i lande som Argentina, Tyrkiet og Brasilien, hvor valutaen er faldet med mere end 10 %. Nu er det ikke unormalt med store udsving blandt EM-valutaerne, men når investorerne alligevel bliver nervøse, hænger det sammen med en høj og stadigt stigende gældsætning.

Dollargælden er kilden til uro

Gældsætningen er især problematisk, da man i emerging markets har udstedt store mængder ”dollarobligationer”. Det er nemlig ofte billigere at låne dollars end at låne i den lokale valuta. Når gælden er i dollars, afregnes renterne ligeledes i dollars, og det er her, problemerne opstår. For hvis en virksomhed i f.eks. Argentina – hvis indtjening er i pesos - har lånt dollars, skal virksomheden løbende veksle pesos til dollars for at betale rente på gælden. Så hvis dollaren pludselig stiger 25 %, så stiger både gælden og rentebetalingerne – målt i pesos - med 25 %. Figuren viser en kraftig stigning i dollargælden, hvilket altså har øget virksomhedernes følsomhed over for valutaudsving. Gælden er dog ikke ligeligt fordelt, og analyserer man situationen i de enkelte EM-lande, er det tydeligt, at økonomierne er vidt forskellige. Valutaen i de enkelte lande er ligeledes blevet svækket af forskellige årsager, herunder inflation og politisk uro. Der er dermed ikke tale om en såkaldt systemisk risiko, og i det tilfælde at et land som Argentina ikke magter at servicere sin gæld, vil det næppe sætte gang i en dominoeffekt.

Flere problemer forude

Som nævnt i en tidligere blog er der tegn på, at vi i de kommende kvartaler vil opleve en midlertidig nedgang i den økonomiske aktivitet på grund af store lagerjusteringer. Det vil i så fald sænke industriproduktionen, hvoraf meget foregår i netop emerging markets. Derfor forventer vi, at uroen vil fortsætte lidt endnu.