9. maj 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Midlertidig opbremsning i den økonomiske vækst

Som investor bør man forberede sig på, at de makroøkonomiske nøgletal – i modsætning til hvad vi har oplevet det seneste halvandet år – vil begynde at skuffe. Det er ikke, fordi den næste recession er lige om hjørnet, men fordi lagertilpasninger blandt de store globale virksomheder midlertidigt vil sænke den økonomiske aktivitet.

Lagerreduktion forude

Siden starten af 2016 har vi observeret en kraftig lageropbygning. Det vil sige, at vi har haft en periode, hvor virksomhederne har produceret varer - både for at tilfredsstille den aktuelle efterspørgsel - men herudover også for at øge lagrene. Det er denne ”ekstra” lagerproduktion, som har påvirket de økonomiske nøgletal i en positiv retning. Men når lagrene kommer op på et vist niveau, vil der være en periode, hvor lagrene reduceres, og hvor nøgletallene i så fald skuffer – det så vi senest i slutningen af 2015.

Aktiemarkedet overreagerer

Figuren viser aktiviteten i den amerikanske fremstillingssektor, som stiger og falder i takt med den underliggende lagerudvikling. Da aktiviteten, på baggrund af en større lagerreduktion, begyndte at falde i 2015, medførte det et kraftigt fald på det globale aktiemarked, og vi så en stigende frygt for recession. Nu gentager historien sig aldrig helt nøjagtigt, men et lignende scenarie vil muligvis udspille sig over de kommende kvartaler.

Aktier er stadig en attraktiv langsigtet investering

Det er dog vigtigt at understrege, at der stadig er et solidt fundament for fremtidig vækst. Det amerikanske privatforbrug vokser, i Europa ser vi stigende udlån, og de kinesiske myndigheder investerer fortsat massivt i infrastruktur. Det globale opsving er ikke slut.