13. april 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Fremstillingssektoren efterspoerger mindre og mindre arbejdskraft

Blandt de udviklede økonomier, herunder f.eks. Danmark og USA, er kun 12 % af arbejdsstyrken beskæftiget med fremstilling. Det er en halvering siden 1970. Udviklingen har – især efter valget af Donald Trump - fået megen opmærksomhed, og Trump har ikke lagt skjul på, at han mener, at det er Kina, som bærer ansvaret for de tabte arbejdspladser - og det har han delvist ret i.

Billig arbejdskraft

For der er ingen tvivl om, at mange amerikanske virksomheder har omlagt deres produktion til Kina. En omlægning, der hovedsageligt har været drevet af den billige kinesiske arbejdskraft. De kinesiske lønninger er dog kraftigt stigende, så på længere sigt vil Kina næppe kunne opretholde sin status som ”hele verdens fabrik”.

Strukturelt skifte

Men det, som Trump ikke nævner, er, at vi på globalt plan, dvs. både i de udviklede økonomier og emerging markets, generelt ser, at fremstillingssektoren beskæftiger færre og færre. Situationen er identisk med det, der er sket inden for landbruget, hvor stordriftsfordele og bedre landsbrugsmaskiner har sænket behovet for arbejdskraft.

Implikationer for verdenshandlen

Handel er endnu et emne, som Trump har fået sat på dagsordenen, og her vil de strukturelle ændringer formentlig lægge en dæmper på den globale varehandel. Når virksomheder, som følge af øget automatisering, trækker produktionen ”hjem” og tættere på forbrugeren, vil der i sagens natur være mindre handel. Den kraftigt voksende servicesektor gør desuden, at varehandlen i forhold til hele økonomien kommer til at udgøre en stadig mindre del.