5. april 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Første kvartal bød på faldende aktiekurser og stigende renter

2018 er startet med kursfald på aktiemarkederne i stort set hele verden. Af de store lande var det kun børserne i Italien, Brasilien og Rusland, som endte i plus. Men set under ét faldt det globale aktiemarked med 3 %. Forøger vi tidshorisonten, kan vi dog konstatere, at aktiemarkedet er steget med 16 % de seneste to år og med 144 % de seneste 10 år, og set i det lys er de seneste kursfald relativt små.

Centralbankernes indflydelse

Hvis man skal pege på en årsag for de faldende aktiekurser, er det nærliggende at vende blikket mod USA og Donald Trumps trusler om handelskrig. Men man skal passe på med at lægge for meget vægt på den politiske udvikling, eller som den amerikanske økonom og tidligere finansminister Lawrence Summers har udtalt: ”Markets are far less dependent on politics than we tend to think”. I stedet bør fokus rettes mod centralbankerne, som lige siden finanskrisen har fået en stor del af æren for de stigende aktiekurser. I kølvandet på finanskrisen sænkede centralbankerne i USA, eurozonen og Japan renten til 0 % og påbegyndte store obligationsopkøb (QE) - alt sammen til gavn for aktierne. Men nu står vi i en situation, hvor centralbankerne gør det modsatte – de hæver renten og neddrosler deres obligationsopkøb – og derfor må de nu også delvist få æren for de faldende aktiekurser.

Svagt stigende renter

Som nævnt har centralbankerne neddroslet deres obligationsopkøb, og det har medført, at det igen er markedskræfterne, der bestemmer renten. På den baggrund er renten på en 10-årig statsobligation i USA og Tyskland steget med hhv. 0,35 % og 0,10 % - en tendens, som vi forventer, vil fortsætte de kommende år.