21. marts 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Negativ indtjening er ingen hindring for at blive børsnoteret

Når virksomheder går på børsen – en såkaldt ”IPO” - vækker det stor opmærksomhed, og generelt bliver børsnoteringerne set i et positivt lys, hvor medierne fokuserer på gevinsten for de eksisterende ejere. Det er dog gevinsten for de kommende ejere, man som investor bør interessere sig for. Desuden giver det samlede udbud af IPOs et indblik i den herskende markedsstemning, og i hvilken type selskaber som er populære blandt investorerne.

Aktiemarkedet vil have vækst

På aktiemarkedet foregår der en konstant afvejning imellem virksomhedernes nuværende indtjening og muligheden for fremtidig indtjening. På den baggrund er det slående, at 76 % af børsnoteringerne i 2017 var underskudsgivende virksomheder – et niveau kun overgået under IT-boblen. Dermed ikke sagt, at vi står over for en ny IT-boble, men det indikerer, at aktiemarkedet i øjeblikket belønner virksomheder med høje vækstforventninger og således negligerer den nuværende indtjening.

Det historiske afkast

I forhold til gevinsten ved en IPO så har den amerikanske økonom Jay R. Ritter indsamlet data for samtlige amerikanske IPOs siden 1980. På den baggrund har han sammenlignet afkastet for IPOs med afkastet for det generelle aktiemarked. Konklusionen er klar, IPOs klarer sig - i gennemsnit - dårligere end det generelle aktiemarked. Årsagen til dette er der mange meninger omkring, men overordnet set skal man huske, at en børsnotering er et salg fra en velinformeret sælger til en knap så velinformeret køber. For selvom der foreligger store prospekter, og køber foretager langvarende due diligence, er det svært at opnå det samme kendskab til virksomheden som de eksisterende ejere. Derfor er det måske heller ikke så overraskende, at det er de eksisterende ejere, som opnår den største gevinst.