13. marts 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Trump har misforstået handelsbalancen

Amerikanerne har underskud på handelsbalancen. Det betyder, at de køber mere fra udlandet, end udlandet køber fra dem. Til gengæld køber udlandet for et tilsvarende beløb finansielle aktiver i USA og finansierer dermed underskuddet på handelsbalancen. Et underskud lyder umiddelbart som noget negativt, men når det gælder handelsbalancen, er billedet mere nuanceret. Donald Trumps verdensbillede lader dog til at være knap så nuanceret og mere sort-hvidt. Derfor har han siden valgkampen beskrevet handelsunderskuddet som et onde og truer nu med handelskrig.

Told gør mere skade end gavn

Men det er mildest talt en dårlig løsning. For selvom globaliseringen skader visse industrier i de enkelte lande, skaber globaliseringen overordnet set mere velstand. Så uanset om intentionen er god, bør man ikke beskytte udkonkurrerede industrier med toldmure. I stedet bør man opkvalificere arbejdskraften og redistribuere velstanden internt i landet.

Øget opsparing vil skabe balance

Når handelsbalanceunderskuddet ikke er entydigt negativt, skyldes det, at det giver amerikanerne mulighed for at investere mere i f.eks. fabrikker og boliger, end hvad deres opsparing tillader. Det giver god mening, så længe der er tale om rentable investeringer, og så længe udlandet er klar med finansiering. Men på længere sigt bliver handelsunderskuddet problematisk, fordi der oparbejdes en større og større gæld i forhold til udlandet. Men i modsætning til Trumps logik er det rent faktisk op til amerikanerne selv at skabe balance over for udlandet. Det kræver simpelthen, at amerikanerne øger deres opsparing og dermed selv bliver i stand til at finansiere deres investeringer.