14. februar 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Lønningerne er ikke løbet løbsk

Den 2. februar udkom den seneste rapport for det amerikanske arbejdsmarked. Rapporten viste en stigning i de gennemsnitlige timelønninger på 2,9 % - den kraftigste stigning siden 2009. Den efterfølgende uge faldt det globale aktiemarked med 7 %, og det er primært øgede inflationsforventninger på baggrund af de stigende lønninger, som har fået skylden for de faldende aktiekurser. Logikken bag dette er dog tvivlsom.

Problematisk gennemsnit

Først og fremmest viser selve nøgletallet - altså de gennemsnitlige timelønninger - ikke et fyldestgørende billede af den generelle lønudvikling. Hvis en medarbejder i Walmart siger op og dermed ikke længere modtager 11 dollar i timen, vil det (alt andet lige) trække den gennemsnitlige timeløn op - og det er, selvom der ikke er nogen, der er gået op i løn! Kigger man på andre lønstatistikker, er der heller ikke tegn på accelererende lønninger. Det kan dog ikke afvises, at lønstigningerne er ved at tage til, men man skal ikke lægge for meget vægt på et enkelt datapunkt.

Svækket Phillipskurve

I forhold til inflationen har man historisk kunne observere, at inflationen stiger, når arbejdsløsheden falder, og lønpresset øges. Denne sammenhæng kaldes Phillipskurven - navngivet efter den new zealandske økonom William Phillips. Men data fra de seneste årtier viser, at denne sammenhæng er blevet væsentligt svagere, og man skal derfor huske, at Phillipskurven, som første gang blev beskrevet i 1958, ikke er en naturlov som f.eks. tyngdekraften.