8. februar 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Buffett og procentregning

Warren Buffett, som siden 1965 har skabt et gennemsnitligt årligt afkast på 20 %, har to grundregler, når det gælder investeringer. Regel nummer 1: Tab ikke penge. Regel nummer 2: Glem ikke regel nummer 1. Regelsættet viser, at Buffett har lært om procentregning - og samtidig, at manden ikke er uden humor.

Simpel matematik

Baggrunden for Buffetts tabsaversion er illustreret i ugens graf og tager udgangspunkt i simpel procentregning. Det gælder således, at når en aktie falder én procent, skal den stige - rundt regnet - én procent for at genvinde det tabte. Men som tabet stiger, ændrer forholdet sig, og hvis tabet er på f.eks. 50 %, kræver det en stigning på 100 % for at genvinde det tabte. Det er simpel matematik, men ikke desto mindre er det noget, mange glemmer i farten. På aktiemarkedet kan man naturligvis aldrig undgå tab, men ved at have en veldiversificeret portefølje kan man i hvert fald minimere risikoen for permanente tab.

Pas på med gearing

Procentregnereglerne er også gode at have i baghovedet, når det kommer til såkaldte gearede investeringer. Udbuddet af gearede investeringsfonde er i øjeblikket stigende, og her skal man som investor træde varsomt. Gearing betyder, at fondene, ud over de indskudte penge, investerer for lånte penge, og fondene giver dermed mulighed for højere afkast – men også større tab. Under finanskrisen så vi gearede fonde, der faldt op imod 90 %, og i det tilfælde krævede det en stigning på 900 % at genvinde det tabte. Nu er det ikke, fordi gearing ikke kan være til gavn, og for eksempel har gearing (om end i en anden form) medvirket til Buffetts imponerede afkast. Men som privatinvestor kunne regel nummer 3 passende være: Undgå gearing.