12. januar 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Græske renter er lavere end amerikanske

Det græske bruttonationalprodukt er i dag 25 % mindre end før finanskrisen, og omkring 1/5 af arbejdsstyrken står uden arbejde. På trods af dette er renten på 2-årige græske statsobligationer faldet til 1,5 % og er dermed lavere end på en tilsvarende amerikansk obligation. Er det et retvisende billede af de økonomiske fundamentaler? Svaret er nej.

Den europæiske støvsuger

Den (absurd) lave rente på de græske obligationer er en konsekvens af det opkøbsprogram, som Den Europæiske Centralbank startede i marts 2015. Siden da har ECB opkøbt obligationer for 5.000 mia. USD, og det har presset renterne ned og risikovilligheden op. Omkring 40 % af de europæiske statsobligationer handles til negative renter, og det har presset investorerne mod mere risikable lande, som trods alt kan tilbyde en positiv rente.

Et globalt fænomen

Men renteudvikling skal også ses i et globalt perspektiv, da investorer fra hele verden konstant jagter attraktive afkast. I den sammenhæng kan vi for eksempel se, hvordan japanske investorer søger mod Europa, og hvordan mange europæiske investorer søger mod USA. På den måde påvirker centralbankernes rentepolitik rentemarkederne på tværs af landegrænser.

Grækenland er ikke USA

I 2018 halverer ECB sit opkøbsprogram, og rentedannelsen vil gradvist blive overladt til markedskræfterne. Vi må derfor forvente, at renterne i højere grad vil afspejle de individuelle landes økonomiske styrke. Det bør derfor være et spørgsmål om tid, før det bliver dyrere for den græske stat at låne penge.