2. januar 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Europa i tydelig fremgang

De økonomiske nøgletal har i 2017 tydeliggjort, at Europa er i klar fremgang. Erhvervslivet melder om øget aktivitet, investeringerne stiger, og arbejdsløsheden falder. Men for blot ét år siden var der stadig mange, som tvivlede på holdbarheden af det europæiske opsving.

Gældskrisen var en kæp i hjulet

Siden finanskrisen er den europæiske økonomi vokset godt og vel 10 % mindre end den amerikanske. Forskellen skyldes, at Europa i 2011-13 blev ramt af endnu en recession, den såkaldte sydeuropæiske gældskrise. De to kriser har på sin vis kastet en skygge over Europa, og der har været forbavsende lidt fokus på de massive fremskridt, som der har været i den underliggende økonomi.

Et spørgsmål om efterspørgsel

Siden finanskrisen har Europa nemlig oplevet en kraftig stigning i både den indenlandske og udenlandske efterspørgsel. Med hensyn til sidstnævnte er det lykkedes at øge konkurrenceevnen og dermed opbygge et betalingsbalanceoverskud på 3 % af BNP. I forhold til den indenlandske efterspørgsel er den private sektor – som under finanskrisen og gældskrisen nedbragte sin gæld – begyndt at optage nye lån og skaber derfor kreditfinansieret efterspørgsel. Alt i alt er der balance mellem udbud og efterspørgsel, og det europæiske opsving er derfor stærkere, end mange tror.