13. december 2017
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Stadigvæk negative renter

I 2016 var finansmarkederne præget af recessionsfrygt på baggrund af en række svage økonomiske nøgletal fra både USA og Kina. Aktiemarkedet reagerede med store kursfald, og olieprisen gik under 30 USD. Nervøse investorer søgte over i sikre statsobligationer, og som figuren viser, blev renterne presset så langt ned, at op imod 30 % af obligationsmarkedet handlede til negative renter. I dag er recessionsfrygten efterhånden glemt, og de seneste prognoser fra IMF peger på stigende vækst i de kommende år. Men til trods for det igangværende globale opsving er obligationsmarkedet stadigvæk præget af negative renter.

Uændret pengepolitik

Det lave renteniveau skyldes, at centralbankerne i USA, eurozonen og til dels Japan endnu ikke har tilpasset deres rentepolitik, så den matcher den makroøkonomiske udvikling. Ifølge Taylor-reglen, en økonomisk model, burde centralbankernes styringsrenter være markant højere og som minimum positive.

Inflationen mangler

Men centralbankerne har fokus stift rettet mod deres inflationsmålsætning, som ingen af dem har formået at indfri. Det er tydeligt, at frygten for deflation vægtes højt, og man må derfor forvente, at den lempelige pengepolitik fortsætter endnu et par år. Årsagen til den lave inflation ligger primært i strukturelle ændringer i detailhandlen, hvor internethandel fylder mere og mere.

Gunstige forhold

Vi står altså i en situation med finansiel medvind i form af global vækst, lav inflation og ikke mindst lave renter. Men husk, vi befinder os i et af historiens længste bull-markeder, og selvom det kan være fristende, bør man ikke øge risikoen i sin portefølje.