13. november 2017
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Synkront opsving

Vi befinder os i et globalt konjunkturopsving, og 2017 tegner derfor til at blive et år med økonomisk vækst i samtlige G20-lande. Væksten i USA og Europa, der tilsammen udgør knap halvdelen af verdensøkonomien, er på henholdsvis 3 % og 2,5 %. Samtidig opretholder Kina en vækst på næsten 7 %, og selv i Japan, som ellers har kæmpet med stagnation i snart tre årtier, er væksten krøbet over 2 %.

Indtjeningen stiger

Aktierne nyder godt af det økonomiske opsving, og som figuren viser, har der år-til-dato været pæne afkast på markederne i USA, Europa og Japan. Deler vi afkastet op i hhv. indtjeningsvækst og ændring i prissætningen målt ved Price/Earnings, viser figuren, at afkastet hovedsageligt kommer fra øget indtjening.

Dyre amerikanere

Desuden viser grafen, at prissætningen har været stigende i USA, men faldende i både Europa og Japan. Allerede ved årsskiftet var prissætningen på amerikanske aktier over det historiske gennemsnit, og siden da er aktierne altså blot blevet dyrere.

Investorskepsis

Hvor indtjeningsvæksten fortæller noget om virksomhedernes økonomiske fundamentaler, er prissætningen bestemt af markedspsykologien og forventningerne til fremtiden. Den faldende - og i forhold til USA - lave europæiske prissætning afspejler ifølge vores vurdering, at investorerne generelt er alt for pessimistiske, når det gælder om at vurdere holdbarheden af det europæiske opsving. Set i lyset af et bredt funderet globalt opsving virker den divergerende prissætning ulogisk – og i det lys ser både europæiske og japanske aktier attraktive ud.