12. juli 2017
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Styrket valuta mindsker afkastet i 2. kvartal

Efter et positivt første kvartal, hvor det globale aktiemarked steg med 5 %, endte andet kvartal med et fald på 2,4 %. Det globale obligationsmarked havde ligeledes et negativt kvartal med et fald på 3,9 %. Afkastene for andet kvartal bærer præg af valutakursændringer, som har været ugunstige for danske investorer.

Styrket euro

Den amerikanske dollar er faldet næsten 7 % i forhold til euroen. Så når ugens graf f.eks. viser, at amerikanske aktier er faldet med 3 %, betyder det, at amerikanske aktier målt i USD rent faktisk er steget. Styrkelsen af den europæiske valuta afspejler den positive udvikling i europæisk økonomi. Arbejdsløsheden fortsætter med at falde, PMI-tallene – en indikator for væksten - er stigende, og samtidig har valgsejren til Macron styrket troen på det fremtidige eurosamarbejde.

Uændrede renter

Renten på de lange statsobligationer både i USA og Europa er stort set uændret. Hver måned opkøber Den Europæiske Centralbank (ECB) statsobligationer for 60 milliarder EUR - det såkaldte QE-program - og holder derigennem renterne nede. Men med den positive udvikling i europæisk økonomi vil ECB formentlig begynde at stramme pengepolitikken og dermed nedjustere deres månedlige opkøb.

Geopolitisk risiko

På trods af sanktioner og advarsler fra det internationale samfund bliver Nordkorea ved med at udvikle og teste deres langtrækkende missiler. Indtil videre har Trumps strategi været at forsøge at få Kina til at lægge yderligere pres på Nordkorea. Det har dog hovedsageligt gjort det kinesisk-amerikanske forhold mere anspændt, mens Nordkorea virker upåvirket. I Mellemøsten ser vi også øget risiko. Her er det forholdet mellem Qatar og deres nabolande - især Saudi-Arabien - som potentielt kan udløse en alvorlig konflikt på Den Arabiske Halvø. I Maj Invest følger vi udviklingen nøje. Tidligere på året nedjusterede vi vores aktieanbefaling fra overvægt til neutral, blandt andet på baggrund af stigende geopolitisk risiko.