Logo White

Oplysning om priser pr. 1. Januar 2024

Rådgivningsvederlag 
• 2.400 kr. årligt

Kundebonus
• Afhænger af investeringsomfang

Rentesats på indlån
• 3,00% p.a**.

Overtræksrente
• Maj Bank har mulighed for opkrævning af overtræksrente på 10 % p.a.  

Handel med værdipapirer 
• Kurtage 0,1 % for nordiske aktier, obligationer og investeringsbeviser, mindst 29 kr. pr. ordre
• Kurtage 0,25 % for øvrige udenlandske værdipapirer, mindst 150 kr. pr. ordre
• Limitordrer derudover 75 kr. pr. ordre uanset ordrens gennemførelse

Depotgebyrer o.l.
• Udenlandske værdipapirer 0,25 % p.a. af kursværdien*
• Unoterede værdipapirer 1.600 kr. årligt pr. fondskode*
• Indlæggelse og udtagelse af unoterede værdipapirer 1.500 kr. pr. fondskode*
• Overførsel af værdipapirer i VP til andet pengeinstitut 200 kr. pr. fondskode, højst 1.000 kr., udenlandske værdipapirer 400 kr. pr. fondskode*
• Corporate actions 0,75 %, mindst 250 kr., højst 3.000 kr.*
• Formidling af stemmeafgivelse, udl. generalforsamlinger, 2.000 kr.*

Særlige opgaver
• 1.500 kr. pr. påbegyndt time (f.eks. delophævelse af pensionskonti, engagementsforespørgsel, bodeling, bobehandling og overførsel af engagement, herunder pensionskonti). 

Udover ovenstående gælder dog særligt for Digital kunde/Investeringskonto
• Der beregnes ikke noget rådgivningsvederlag
• Der optjenes kun Kundebonus over et vist investeringsomfang

* Ydelserne er momspligtige, og priserne er angivet inkl. moms.
** Variabel rente der følger markedsudviklingen.