Kapitalpension udbetales som et beløb af en eller flere gange.

Du kan ikke længere indbetale på kapitalpension.

Det årlige afkast bliver beskattet med 15,3 pct. I det årlige afkast indgår renter, udbytter samt realiserede og urealiserede gevinster (og tab).

Tidspunktet for udbetaling af en kapitalpension, afhænger af datoen for kapitalpensionens oprettelse. Kapitalpension skal senest udbetales 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.

Har du flere kapitalpensioner, kan du få disse udbetalt på forskellige tidspunkter inden for udbetalingsperioden.

Du kan til enhver tid ændre en kapitalpension til en pension med løbende udbetalinger, hvis du ønsker det.

Udbetaling modregnes ikke i folkepensionens tillægsbeløb men der svares en afgift på 25 eller 40 pct.

Ved dødsfald sker udbetaling til nærmeste pårørende – medmindre du har valgt anderledes.

Kapitalpension er omfattet af fuld kreditorbeskyttelse.