30. januar 2019
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Trump har ikke mindsket handelsunderskuddet

Siden valgkampen har Trump haft som målsætning at sænke handelsunderskuddet med Kina og samtidig skabe flere arbejdspladser. Midlet for at nå målet har først og fremmest været nye og øgede toldafgifter. Trump hævder desuden, at USA bliver rigere end nogensinde før, fordi toldafgifterne vælter ned i statskassen. En temmelig ulogisk udtalelse, men mere om det til sidst.

Hvis vi starter med beskæftigelsen, er det ved første øjekast klart, at der ikke er sket nogen radikal ændring, siden Trump kom til magten. USA befinder sig stadigvæk i et økonomisk opsving, hvor der siden finanskrisen er skabt omkring 20 millioner nye job. Denne positive udvikling er uændret siden indsættelsen af Trump, og arbejdsløsheden er nu nede på 3,9 pct. Dykker man ned i arbejdsmarkedsstatistikkerne, er det muligt at se udviklingen inden for stål- og aluminiumindustrien, som Trump specifikt har forsøgt at støtte via importtold. Her er der siden præsidentvalget skabt i underkanten af 10.000 nye arbejdspladser. Det lyder ikke af meget, og det er det heller ikke. Den enorme fokus, der har været på netop stål og aluminium, virker helt ude af proportioner, når de to industrier tilsammen kun udgør 0,1 pct. af hele det amerikanske arbejdsmarked.

I forhold til handelsunderskuddet er der heller ikke nogen væsentlig ændring at spore. Hvor Trump har ønsket at mindske underskuddet, har det faktisk været svagt stigende. At Trump ser handelsunderskuddet som noget ubetinget negativt, er desuden et noget unuanceret synspunkt. Faktum er, at mange amerikanske virksomheder sender halvfabrikata og råvarer til Kina, hvor deres produkter så bliver færdiggjort. Herefter bliver de sendt tilbage til USA og tæller derfor med i importstatistikkerne. Man skal selvfølgelig ikke negligere det medfølgende tab af amerikanske arbejdspladser, men med til historien hører, at forbrugerne har fået adgang til billigere varer, mens virksomhederne har sænket deres omkostninger.

Nu skal det ikke lyde sig, at Trump har misforstået alt, hvad angår global handel. Hvis man måler, hvor meget told de enkelte lande opkræver i forhold til deres bruttonationalprodukt, ligger USA under både Kina, Japan og EU. Så det er ikke ulogisk, at USA ønsker nogle mere jævnbyrdige handelsforhold.

Men når Trump skriver, at importtolden er med til at gøre USA rigere, er der tale om en klar misforståelse. Sandheden er, at det er de amerikanske virksomheder, som betaler tolden. Konsekvensen af dette vil til dels være, at virksomhederne hæver priserne, og i så fald er det forbrugerne, som betaler. At pengene vælter ind i statskassen er ligeledes en overdrivelse. Foreløbigt er det årlige toldprovenu steget i omegnen af 10 mia. dollar, og det er immervæk en dråbe i havet, når man sammenligner med den mere end 20.000 mia. dollar store statsgæld.