10. januar 2019
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Modvind på aktiemarkedet

Efter 6 år i streg med positive afkast på det globale aktiemarked endte 2018 med et negativt afkast på knap 4 % målt i danske kroner. Det lyder måske ikke af meget, men måler man fra starten af oktober, hvor børskurserne toppede, er faldet på mere end 10 %.

Ser vi ind i 2019, er der lagt op til endnu et svært år på aktiemarkedet, og der er navnligt tre faktorer, som alle vil lægge en dæmper på afkastet. For det første vil centralbankerne i USA og eurozonen begge stramme pengepolitikken og dermed trække likviditet ud af markedet. Dertil vil vi se faldende vækst i USA, samtidig med at Donald Trump formentlig fortsætter sine angreb på global samhandel. Samlet set er der nok at bekymre sig om.

Når det kommer til pengepolitikken, må man ikke undervurdere betydningen af centralbankernes obligationsopkøb. Siden finanskrisen har Federal Reserve og ECB tilsammen købt obligationer for 10.000 mia. dollar. Det har presset markedsrenterne i bund og løftet priserne på finansielle aktiver. Så når aktiemarkedet har givet hele 14 % p.a. de sidste 10 år, har centralbankerne en stor del af æren. Selv om det sker langsomt, er de store obligationsopkøb nu ved at blive rullet tilbage, og det giver modvind på aktiemarkedet.

I USA, som udgør mere end halvdelen af det globale aktiemarked, er der også udsigt til modvind. Væksten har ellers været stigende siden 2016, godt hjulpet på vej af store lagerinvesteringer blandt selskaberne. Derudover har Trumps skattelettelser ligeledes løftet væksten. Så selvom det langsigtede vækstpotentiale ligger omkring 2 %, har væksten været oppe på 3-4 % de seneste kvartaler. Det betyder, at væksten vil falde ned mod 2 %, så snart engangseffekten fra skattelettelserne forsvinder, og når lagerinvesteringerne bremser op. Dette vækstmæssige temposkift sker formodentlig over de kommende kvartaler, og selvom der ikke er udsigt til recession, vil faldende vækst øge frygten blandt investorerne.

Den sidste faktor og den vel nok mest uforudsigelige er Trumps handelspolitik. Selvom det lykkedes at lave en ny handelsaftale med Mexico og Canada, er det langt fra sikkert, at forhandlingerne med Kina ender på samme vis. Man skal huske, at Trumps holdninger til international handel bestemt ikke er nye. Allerede tilbage i 80’erne luftede Trump sine holdninger i en række amerikanske aviser. Han var især kritisk over for samhandlen med Japan, som på det tidspunkt var verdens næststørste økonomi - en position, Kina i dag har overtaget. Hvordan forhandlingerne ender, er ikke til at sige, men allerede nu har forløbet haft negative økonomiske konsekvenser.

Som langsigtet investor skal man dog ikke lade sig afskrække. På globalt plan fortsætter væksten, og aktiemarkedet er generelt attraktivt prissat. Men med de negative faktorer in mente bør man som investor træde ind i 2019 med forsigtighed.