21. december 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Kimen til krise ligger i virksomhedernes gæld

Siden 2007 er den globale gæld steget med næsten 50 procent. Opdelt på husholdninger, virksomheder og stater er det staterne, som har øget gælden mest. Den kraftigt stigende statsgæld er på langt sigt uholdbar og vil før eller siden udløse en finansiel krise. Men så længe investorerne har tillid til statsfinanserne, kan gældsopbygningen fortsætte. I mellemtiden bør man holde øje med virksomhedernes gældsætning, som udgør en betydelig finansiel risiko.

Selvom virksomhedernes gæld ikke er vokset lige så kraftigt som statsgælden, har den stadig været stigende. Virksomhederne har udnyttet de lave renter til at optage billige lån. Med udgangspunkt i finansiel teori kan dette være rationelt, da teorien foreskriver, at virksomhederne bør justere deres kapitalstruktur, altså forholdet mellem egenkapital og gæld, efter de aktuelle markedsforhold. Kort sagt, hvis renten falder, er det alt andet lige mere attraktivt at øge gælden. Men hvad, der i teorien er rationelt, er måske knap så rationelt i praksis.

Øget gældsætning gør virksomhederne finansielt sårbare. En virksomhed kan til hver en tid stoppe med at betale udbytter til virksomhedens aktionærer, men rentebetalingen og afdragene til virksomhedernes kreditorer er ikke til diskussion.

Man skal også holde sig for øje, at der er væsentlig forskel mellem gæld udstedt af virksomheder og gæld udstedt af stater. Stater kan indkræve ekstra skatter eller trække på deres centralbanker, hvis de skulle få problemer med at tilbagebetale deres gæld. Helt anderledes ser det ud for virksomhederne. Her afgør markedskræfterne, hvad der falder, og hvad der kan stå.

Hvis man skal vurdere virksomhedernes evne til at servicere deres gæld, ser situationen samlet set fortrøstningsfuld ud. Men ser vi nærmere på USA, som er verdens største marked for virksomhedsobligationer, er der stor forskel på de enkelte virksomheder. Generelt har de allerstørste selskaber en relativ lav gæld i forhold til deres indtjening, men ser man på de lidt mindre selskaber, er billedet knap så positivt. Her ligger kimen til finansiel uro.

Overordnet set er der to makroøkonomiske forhold, som kan skubbe de gældstyngede virksomheder ud over kanten. For det første er der udsigt til stadig stigende renter, samtidig med at en stor del af virksomhedernes gæld skal refinansieres de kommende år. For det andet er virksomhedernes indtjening på et historisk højt niveau. Med udsigt til stigende lønninger og lavere økonomisk vækst, må indtjeningen forventes at komme under pres.

Præcis hvordan, situationen udvikler sig, er umuligt at forudse. Men med den aktuelle risiko bør man være forsigtig med investeringer i virksomhedsobligationer.