28. august 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Demografien giver økonomisk modvind i Kina

Selvom der for hver amerikaner er fire kinesere, er USA stadig verdens suverænt største økonomi. Men med en vækstrate på 6-7 % om året - det er dobbelt så meget som i USA – nærmer Kina sig, og prognoser viser, at Kinas bruttonationalprodukt vil overhale det amerikanske omkring 2030.

Det, at Kina er verdens mest folkerige land, bliver generelt set som en naturlig forklaring på Kinas stigende økonomiske og politiske indflydelse. Men det, som mange ikke er klar over, er, at Kinas befolkningstal formentlig allerede topper om 10 år, og ser man på arbejdsstyrken, defineret som befolkningen mellem 15-64, er den allerede toppet.

Frem mod år 2100 står den kinesiske arbejdsstyrke til at blive halveret, hvilket svarer til et fald på 500 mio. mennesker. Helt anderledes ser det ud i USA, hvor arbejdstyrken, om end langsomt, vil blive ved med at vokse – se figuren. Det lyder måske hypotetisk at tale om befolkningsudviklingen over de næste mange årtier, men her skal man huske, at befolkningsprognoser – i modsætning til de økonomiske – har vist sig at være meget præcise.

Kina står altså på en demografisk top. Men ser vi på nogle af de centrale økonomiske nøgletal, er billedet faktisk det samme. Væksten i både investeringerne og privatforbruget ser nemlig ligeledes ud til at være toppet. Tendensen har også allerede indfundet sig, når det gælder betalingsbalancen. I 00'erne nærmede overskuddet på betalingsbalancen sig hele 10 % af BNP, mens der i år - for første gang siden 2001 - blev registeret et betalingsbalanceunderskud.

Den demografiske og økonomiske udvikling vil formentlig ikke afholde Kina fra at overtage positionen som verdens største økonomi – men om det lige bliver i 2030 er mere eller mindre gætværk. Det bliver dog mere og mere tydeligt, at væksten i Kina er på vej ned.