23. april 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Vækstprognoser skal tages med et gran salt

Den globale vækst vil i 2018 stige fra 3,2 % til 3,4 %, sådan lyder det i den seneste vækstprognose fra Den Internationale Valutafond (IMF). Den øgede vækst tilskrives hovedsageligt Donald Trumps skattelettelser, som forventes at få effekt allerede i år. Men som Storm P. yndede at sige: ”Det er svært at spå, især om fremtiden”, og selvom IMF har 1200 økonomer ansat, skal man huske, at økonomiske prognoser er behæftet med stor usikkerhed.

Mere af det samme

IMF har opgjort den globale vækst siden 1980, og i den periode har den gennemsnitlige vækstrate været 3 %. Det historiske gennemsnit bliver sædvanligvis brugt som et anker i økonomiske prognoser, og på den måde lander vækstprognoserne ofte i omegnen af 3 %. Derfor er det sjældent, at prognoserne forudsiger økonomiske recessioner, og i oktober 2008 forventede IMF da også, at den globale vækst ville være 2 % i 2009. Det skulle vise sig, at tallet var rigtigt, men fortegnet forkert.

Glem decimalerne

Men inden for økonomi er det ikke kun fremtiden, som er svær at ”spå” om.  Blot det at måle den historiske vækst er behæftet med usikkerhed, og de historiske vækstrater bliver derfor løbende revideret op og ned. Nu er det ikke fordi, at de økonomiske prognoser er ubrugelige. Det er bare vigtigt, at man ikke fokuserer på, om væksten stiger med 0,1 % eller 0,2 %. I stedet kan man få et indblik i de overordnede trends omkring kapacitetsudnyttelsen, inflationspresset, hvor langt vi er i konjunkturforløbet, og om væksten er accelererende eller aftagende.