29. januar 2018
Skrevet af: Maj Bank

Andelen af obligationer med negativ rente falder

Finansmarkederne er i 2018 startet med store bevægelser. Det globale aktiemarked er steget med 6 %, euroen er steget 4 % i forhold til dollaren, og renten på den 6-årige tyske statsobligation er steget med 0,2 %-point, dvs. den er gået fra at være negativ til at være positiv. Og flere og flere obligationer skifter i øjeblikket fortegn. Ugens graf viser, at omkring 15 % af stats- og virksomhedsgælden på 59 billioner dollars i Barclays globale indeks har en negativ rente – det laveste niveau i 2 år.

Centralbankerne bestemmer retningen

Der er næppe nogen tvivl om, at centralbankernes købsprogrammer har været hovedårsagen til en æra med negative renter. Men nu er FED begyndt at hæve renten, og ECB har sagt, at de vil aftrappe opkøbsprogrammet. I takt med at frygten for deflation nu erstattes af forventninger om inflation og vækst, bør ECB og den japanske centralbank fortsætte aftrapningen. Det bør presse obligationsrenterne højere, og på sigt vil obligationer med negative renter dermed forsvinde. I dag er værdien af obligationer med negativ rente knap 10 billioner dollars mod 15 billioner på højdepunktet i 2015. Centralbankerne går dog forsigtigt til værks, da de er bekymrede for, at for høje renter vil være kvælende for væksten.

En normalisering af renterne er i gang

I Maj Bank forventer vi, at renterne gradvist vender tilbage mod højere niveauer, i takt med at centralbankernes købsprogrammer neddrosles eller afvikles. Derudover vil en stabil udvikling i makroøkonomien virke understøttende på de i forvejen høje priser på aktier, ejendomme og råvarer i 2018. Det er dog væsentligt at have for øje, at optimismen i de finansielle markeder er høj, og at overraskelser – for eksempel knyttet til renten – kan give bump på vejen. Af samme grund er det en god strategi at tænke langsigtet og holde fast i sin langsigtede sammensætning af investeringsporteføljen.