5. januar 2018

2017 blev et godt år for aktier

Det globale aktieindeks gav i 2017 et afkast på 8 %, hvilket er på niveau med det gennemsnitlige afkast de seneste 30 år. Alt imens gav danske statsobligationer et afkast på blot 0,1 %, og generelt er renten på de lange statsobligationer i USA og Europa mere eller mindre uændret. Mest bemærkelsesværdigt har været den kraftigt styrkede kronekurs, som har påvirket afkastet negativt på tværs af aktivklasser.

Synkront opsving

Siden slutningen af 2016 har de makroøkonomiske indikatorer peget på øget aktivitet i stort set hele verden, og det globale opsving er blevet afspejlet i form af positive afkast på de lokale aktiemarkeder. Især har den europæiske økonomi overrasket positivt og voksede i 2017 med 2,5 %. Den europæiske fremgang medførte en styrket euro og således en styrket kronekurs. På råvaremarkederne har man også kunnet aflæse den økonomiske fremgang. Her koster en tønde olie nu lidt over 60 dollar – det højeste niveau siden 2015.

QE toppede

2017 var endnu et år, hvor centralbankerne dominerede obligationsmarkederne. Via obligationsopkøb holdt Bank of Japan den 10-årige rente nede på 0 %, mens Den Europæiske Centralbank har opkøbt syv gange så mange obligationer, som medlemslandene har udstedt. Denne ekstremt lempelige pengepolitik lakker dog mod enden. I 2018 vil ECB nemlig halvere deres opkøb, mens Federal Reserve vil mindske deres balance med op til 50 mia. USD om måneden. På kort sigt vil de pengepolitiske stramninger dog ikke bremse det økonomiske opsving.