2. januar 2018
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Usædvanligt stille på aktiemarkedet

Historisk set befinder vi os i en periode, hvor kursbevægelserne på aktiemarkedet har været usædvanligt afdæmpede. Hvis vi måler på det globale aktieindeks, har der det seneste år blot været 17 dage med kursbevægelser på mere end 1 %.

Stigende markeder

I samme periode er indekset steget med 8 % målt i danske kroner, og investorerne har dermed fået et pænt afkast med få kursudsving - en combination, de fleste investorer drømmer om. Ser vi isoleret på det amerikanske aktieindeks, som fylder lidt over 50 % i det globale indeks, har det været stigende 15 måneder i træk – det er kun overgået af en periode tilbage i 1950’erne.

Forvent mere uro

Vores hjerne har en tendens til at lægge ekstra vægt på de seneste begivenheder, altså dem vi har frisk i hukommelsen. I det lys vil investorerne være tilbøjelige til at forvente, at 2018 bliver en gentagelse af 2017. Jeg vil derfor minde om, at man ikke skal forvente, at aktiekurserne stiger i en lige linje. Som figuren viser, er der i gennemsnit 62 dage om året med kursbevægelser på over 1 %. Desuden er det værd at huske på, at der siden årtusindskiftet har været 6 kalenderår med negative afkast. Så hvis 2018 byder på flere kursudsving, vil det være ganske ”normalt”, og som investor bør man som udgangspunkt forholde sig i ro og holde fast i sin langsigtede investeringsstrategi.