12. oktober 2017
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Aktierne steg i tredje kvartal

De fleste aktiemarkeder endte med et positivt afkast for tredje kvartal, og samlet set steg verdensindekset med 1,5 %. Set fra en dansk investors synspunkt blev afkastet negativt påvirket af en styrket krone, som overfor dollaren faldt med 3 %. På obligationsmarkedet er renterne stort set uændret. Den Europæiske Centralbank har endnu ikke stoppet sit obligationsopkøb og holder dermed renterne i skak.

Synkront opsving

Global økonomi befinder sig i konjunkturopsving, hvor de økonomiske nøgletal peger på øget økonomisk aktivitet i både USA, Europa og Asien. Samtidig er inflationen lav, og de fleste centralbanker fastholder derfor en lempelig pengepolitik. Kombinationen af økonomisk vækst og lave renter har dannet grundlag for aktiernes positive udvikling.

En sikker havn

Den verserende konflikt mellem Nordkorea og USA har dermed ikke rystet aktiemarkedet. Til gengæld er missilaffyringer og verbale skududvekslinger blevet afspejlet i en stigende guldpris. Guld bliver set som en ”sikker havn” og stiger typisk, når den geopolitiske risiko er stigende. Netop derfor udgør guldaktiver en central del af Maj Invest Kontra.

Skiferolie

Det økonomiske opsving har medført en stigende efterspørgsel efter olie, og olieprisen er igen over 50 USD pr. tønde. De amerikanske producenter af skiferolie er dog i stand til at øge udbuddet med relativt kort varsel, og vi forventer derfor ikke yderligere prisstigninger.