14. marts 2017
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Trump rammer gældsloftet

Siden 1917 har USA haft en absolut grænse for størrelsen på statsgælden, det såkaldte gældsloft. Gældsloftet har løbende været til politisk forhandling og er blevet hævet mere end 100 gange. Obama-administrationen ønskede ligeledes at hæve gældsloftet, men mødte stor modstand fra republikanerne. Det lykkedes ikke at nå til politisk enighed, og i 2015 valgte man i stedet at udskyde problemet ved en 2-årig suspendering af gældsloftet.

Genaktiveret gældsloft

De to år er nu gået, og 15. marts 2017 bliver gældsloftet genaktiveret. Det nye gældsloft bliver identisk med den aktuelle statsgæld – ca. 20.000 milliarder USD - og USA kan dermed ikke optage mere gæld. Dette har enorme konsekvenser for den amerikanske økonomi. USA har et løbende underskud på statsbudgettet, og hvis man ikke kan øge gælden, må underskuddet nødvendigvis finansieres via øgede skatter eller nedskæringer. Efter d. 15 kan det amerikanske finansministerium dog via nogle regnskabsmæssige justeringer midlertidigt fortsætte med at optage gæld på trods af gældsloftet – men kun et par måneder – derefter skal der findes en politisk løsning.

Trump har brug for at låne penge

Når man ser på Trumps politiske udspil, er det tydeligt, at han er nødsaget til at øge gælden. Trump vil sænke både person- og selskabsskatten, mens han vil øge militærbudgettet og udgifterne til infrastruktur. Skattelettelserne alene forventes at øge budgetunderskuddet med 800 milliarder USD eller 4 % af BNP. Når det kommer til finansieringen, er Trump mere lavmælt. Importafgifter er blevet nævnt som et tiltag, der kan øge statens indtægter. Men de nuværende forslag er både svære at implementere og kan størrelsesmæssigt slet ikke modsvare de store skattelettelser.

Kongressen bestemmer

Med et republikansk flertal i Kongressen skulle man tro, at det ville være en formsag for en republikansk præsident at få hævet gældsloftet. Men det kræver altså at de selvsamme politikere, der under præsident Obama var imod at hæve gældsloftet, vender 180 grader og stemmer for. En ting er sikkert, Trumps håndtering af gældsloftet får konsekvenser for hele hans præsidentperiode.