23. marts 2017
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Er amerikanske aktier for dyre?

Ja, er svaret fra professor Robert Shiller, tidligere nobelprismodtager i økonomi. Svaret bunder i det nøgletal, som han selv har lagt navn til nemlig Shiller P/E. Nøgletallet viser den samlede markedsværdi for det amerikanske aktieindeks i forhold til et 10-årigt gennemsnit af den samlede indtjening justeret for inflation. Historisk set toppede nøgletallet ved Wall Street-krakket i 1929 og ved dot.com-boblen i 2000. Nu er Shiller P/E på næsten 30 og er kun overgået af perioderne op til netop 1929 og 2000.

Robert Shiller er bekymret

Shiller P/E er stadig 30 % lavere end ved dot.com-boblen, men kun 10 % fra toppen ved Wall Street-krakket, og det sidste tager Robert Shiller som et dårligt tegn. Generelt mener han, at markedet har reageret alt for positivt på valget af Donald Trump. Han forstår ikke, at markedet kun fokuserer på skattelettelser og øgede investeringer, mens mulighederne for toldmure og handelskrig ignoreres.

Warren Buffett er mere optimistisk

I sit årlige brev til aktionærerne i Berkshire Hathaway skriver Warren Buffett, at han fremover fortsat forventer betydelige aktieafkast for hans investeringsportefølje. Han ser entreprenørånden samt øget innovation og produktivitet som det, der på langt sigt vil drive indtjeningen i de amerikanske virksomheder. Warren Buffett skriver dog efterfølgende, at han også forventer kursfald og sågar panik på aktiemarkederne i årene fremover. Dertil har hans investeringspartner Charlie Munger for nylig udtalt, at det generelt er blevet sværere at finde attraktive investeringer.

Investeringsstrategi

Det kan godt være, at Buffett og Munger er optimistiske med hensyn til aktiemarkedet på langt sigt, men lige nu og her ser de også et dyrt aktiemarked. I Maj Bank vurderer vi ligeledes, at amerikanske aktier er ved at være dyrt prissat, og det har medført – sammen med øget politisk risiko – at vi i januar valgte at nedjustere vores anbefalede aktieandel fra overvægt til neutral.