29. marts 2017
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Når OPEC skruer ned, skruer USA op

Tilbage i slutningen af 2016 blev OPEC, som samlet set står for 1/3 af den globale olieproduktion, enige med 14 andre lande, heriblandt Rusland, om at mindske deres samlede olieproduktion med 1,7 millioner tønder pr. dag. Aftalen skulle sikre et mindre, globalt olieudbud og dermed understøtte en højere oliepris.

Mission impossible

Da aftalen blev annonceret, steg olieprisen 15-20 % til over 50 USD pr. tønde, men den seneste måned er prisen igen faldet tilbage under 50 USD. OPEC har to grundlæggende udfordringer, når det kommer til at presse olieprisen op. For det første har OPEC svært ved at få de enkelte lande til at leve op til aftalen. Ugens graf viser, at der i januar stadig manglede at blive skåret omkring 400.000 tønder om dagen. Den anden og største udfordring er, at når aftalelandene skruer ned for produktionen, er der en række lande, som står klar til at skrue op.

Skiferolie holder prisen nede

Det er især de amerikanske skiferolieproducenter, som virker som en buffer på olieprisen. Det er relativt dyrt at udvinde skiferolie, og mange producenter kom i problemer, da olieprisen i starten af 2016 faldt til under 30 USD. Til gengæld er produktionen meget fleksibel, dvs. produktionen stiger, så snart olieprisen nærmer sig et rentabelt niveau omkring 50 USD.

En stor børsnotering

Saudi-Arabien, lederen af OPEC, har set skriften på væggen og forstår udmærket, at olien over tid vil blive erstattet af vedvarende energikilder. Derfor er kongedømmet i gang med at omstille økonomien og øger investeringerne udenfor olieindustrien. En del af omstillingen indebærer et delvist frasalg af det statslige olieselskab Saudi Aramco. Salget skal ske igennem en børsnotering i 2018, og Saudi Aramco omtales allerede i medierne som Saudi-Arabiens kronjuvel. Men som langsigtet investor bør man - som altid - bevare sin kritiske sans og ikke lade sig forblænde.