6. april 2017
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Færre børsnoterede selskaber

De sidste 20 år er markedsværdien af det amerikanske aktiemarked fordoblet, og det udgør nu 25.000 milliarder USD, eller hvad der svarer til 135 % af det amerikanske BNP. Men til manges undren er antallet af børsnoterede selskaber i samme periode halveret. Det betyder ikke, at der ikke kommer nye selskaber på børsen, men blot at der er langt flere afnoteringer, dvs. selskaber, som forlader børsen.

Øget regulering

De mange afnoteringer kan forklares med, at det generelt er blevet mindre attraktivt at være børsnoteret. For eksempel er de børsnoterede selskaber langt mere reguleret, hvilket medfører øgede omkostninger. På den baggrund har der været stigende aktivitet inden for virksomhedstransaktioner, hvor børsnoterede selskaber bliver opkøbt enten af andre børsnoterede selskaber, privatejede selskaber eller af kapitalfonde.

Servicesektoren kræver mindre kapital

En anden forklaring knytter sig til det faktum, at servicesektoren efterhånden udgør 80 % af den samlede økonomi. Serviceselskaber kræver generelt mindre kapital end traditionelle industriselskaber og har derfor mindre brug for at hente kapital via børsmarkedet.

Både positive og negative konsekvenser

Blandt de børsnoterede selskaber er der tydeligvis sket en konsolidering, hvor de enkelte selskaber har fået en mere dominerende markedsposition. Selvom investorerne netop nu kan juble over en historisk høj indtjening, er udviklingen problematisk. Selskabernes øgede indtjeningsevne er nemlig tegn på manglende konkurrence. Udover at lægge en dæmper på innovationen vil manglende konkurrence påvirke forbrugerne negativt i form af et nedadgående lønpres og et opadgående prispres. Det vil medføre en faldende efterspørgsel, som i sidste ende rammer selskaberne selv.