14. juni 2017
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Fremgang i Japan

Japans økonomi voksede med 2,2 % i første kvartal og er dermed vokset fem kvartaler i træk. Sammenlignet med USA og Europa er fem kvartaler med vækst bestemt ikke noget særsyn. Men for Japan, der har kæmpet med økonomisk stagnation siden 90’erne, er det værd at bemærke. Her skal vi helt tilbage til 2005/06 for at finde en tilsvarende periode med vækst. Men hvor kommer væksten fra, og er den kommet for at blive?

Privatforbruget stiger

Hvis vi ser nærmere på nationalregnskabet, kan vi se, at tre fjerdedele af væksten kommer fra privatforbruget og eksporten. Det hænger sammen med stigende japanske lønninger og et bredt funderet konjunkturopsving i global økonomi. Desuden har man fra politisk hold valgt at udskyde en forøgelse af momsen til 2019, som ellers ville have dæmpet privatforbruget.

Centralbanken hjælper til

Siden 2013 har den japanske centralbank ført en ekstrem lempelig pengepolitik. Det betyder, at centralbanken holder renterne tæt på 0 %, og at de sågar opkøber japanske aktier. På den måde pumper de penge ud i økonomien i en forventning om at øge privatforbrug og investeringer, samtidig med at den japanske valuta svækkes til gavn for eksporten.

Strukturelt udfordret

Den økonomiske medvind, som den lempelige pengepolitik skaber, ændrer dog ikke ved de langsigtede udfordringer. Desuden kan centralbanken ikke fortsætte den nuværende politik, i så fald vil centralbanken indenfor 10 år eje samtlige aktier og obligationer. Japan har - både historisk og fremadrettet - svært ved at skabe vækst på grund af en faldende arbejdsstyrke og en for stor opsparing. Japanerne lægger så mange penge til siden, at økonomien simpelthen mangler efterspørgsel, og derfor kniber det med at skabe vækst.