3. august 2017
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Det kontantløse samfund

I Danmark og Sverige viser de seneste estimater, at over 80 % af forbrugerbetalinger foregår elektronisk. Men når vi kigger ud i verden, kan vi konstatere, at kontanter stadigvæk er det mest benyttede betalingsmiddel. Den globale tendens er dog klar, de digitale betalinger er støt stigende. Men hvad er det, som driver denne tendens, og hvad er de økonomiske implikationer af et kontantløs samfund.

Politiske interesser

For den enkelte forbruger er fravalget af kontanter et spørgsmål om bekvemmelighed. Mens det fra statens synspunkt især handler om at sikre et effektivt skattesystem og om at minimere den sorte økonomi. Senest har Den Europæiske Centralbank valgt at udfase 500-eurosedlen, og ligeledes har den indiske centralbank fjernet den største rupee-seddel.

Nye muligheder for centralbankerne

Centralbankerne øjner også et nyt pengepolitisk redskab – ubegrænsede negative renter. Så længe der er kontanter, er der nemlig en grænse for, hvor negative renterne kan blive, da man har muligheden for at hæve pengene og lægge dem under hovedpuden. Hvis kontanterne forsvinder, vil centralbanken, ved hjælp af negative renter, have stor indflydelse på den samlede opsparing i samfundet.

Kontantløs frygt

Under anden verdenskrig lavede tyskerne falske pundsedler i et forsøg på at underminere den britiske økonomi. På samme måde kan man frygte, at et kontantløs samfund kan trues af hackere i en form for økonomisk terror. Det lader dog ikke til, at frygten stopper udviklingen, og i Danmark har Nationalbanken netop valgt at lukke seddelpressen og har udliciteret opgaven til Finland.